Czym jest Kultura Piwa?Każdemu z kim mamy okazje porozmawiać o piwie zadajemy – na pozór proste – pytanie: czym jest kultura piwa. Odpowiedzi, jakie otrzymujemy są przeróżne, choć łączy je jedno: szczerość i fascynacja piwem właśnie. Nadszedł w końcu czas, żebyśmy sami odpowiedzieli na to pytanie…

 

Dla nas kultura piwa to wszystko, co ma związek z rozwojem piwnej sceny w Polsce i na świecie. Za elementy tej kultury uważamy: rozwój rynku, zwiększenie oferty piw z browarów sporych, średnich, małych, ale także rzemieślniczych, czy kontraktowych. Za kluczowe działania uznajemy podnoszenie świadomości konsumenckiej, rozwój piwowarstwa domowego i podnoszenia kultury picia piwa.

Wszystkie te elementy krzewienia kultury piwa nie będą możliwe bez kultywowania tradycji piwowarskich, poznawania, otaczania szacunkiem oraz odkrywania historii browarów, piwnego kolekcjonerstwa. Ważną częścią tych działań jest według nas blogosfera, media społecznościowe i internet. Jednak równie dobrze kultura piwa to wszystkie spotkania w pubach, barach, restauracjach, czy naszych domach, którym piwo towarzyszy.

 

Kultura piwa to miejsce spotkań, relacjonowania i wymiany poglądów wszystkich, dla których piwo stanowi ważną część życia. Nie ograniczamy się do jednego środowiska, ae jesteśmy otwarci na wszystkie środowiska i poglądy. To co wyróżnia Kulturę Piwa to fakt, że mogą się tu spotkać zarówno ci, którzy ją tworzą: browary, blogerzy, kolekcjonerzy, sensorycy, czy pasjonaci. Równie dobrze Kultura Piwa chce być przestrzenią dla ludzi, którzy chcieliby podnieść swoją wiedzę o piwie, zrozumieć jego fenomen i spotkać podobnych do siebie. Kultura piwa nie zamierza dawać konkretnych wskazówek. Za naszą misją uważamy raczej donoszenie o wydarzeniach piwnej sceny i ich relacjonowanie. Ocenę pozostawiamy innym. My chcemy tylko pokazywać różnorodność oferty oraz alternatywne drogi rozwoju piwowarstwa w Polsce. W ostatnim czasie wraz z ograniczeniem różnorodności oferty kultura piwa przeżywała regres. W dniu dzisiejszym przeżywamy jej ponowny rozkwit. Na rynku pojawiają się nowe browary, czy piwne przedsięwzięcia. Każdego miesiąca na rynku pojawiają się nowe piwa.

 

O tym wszystkim chcemy pisać, donosić, zdawać relację itp. Kultura piwa rozwija się w sposób ciągły i jest organizmem żywym. To co uznajemy za nasz cel to sprzeciw wobec degradacji piwa do roli masowego produktu szybkiej konsumpcji. Zmiana poglądu na takie pojmowanie piwa pozwoli nie tylko na rozwój kultury piwa, ale wykazanie, że jest częścią naszego kulturowego dziedzictwa. Jak wspominaliśmy wcześniej nie jest naszym celem wartościowanie poszczególnych wydarzeń. Każde z nich jest dla nas tak samo cenne. Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do naszej misji i wspólnego tworzenia Kultury Piwa.